1Корчевой, ЮП, 1Кукота, ЮП, 1Дунаєвська, НІ, 1Нехамін, ММ, 1Бондзик, ДЛ, 2Дєдов, ВГ
1Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Київ
2ВАТ "ДЕК "Центренерго"", Київ
Nauka innov. 2009, 5(4):13-21
https://doi.org/10.15407/scin5.04.013
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Виконано інноваційний проект з розробки та підготовки до експлуатації пальника з термохімічною підготовкою для котла ТПП-210А Трипільської ТЕС. Для оптимізації режимних параметрів проведені експериментальні дослідження на малих установках і виконано комп’ютерне моделювання процесу попередньої термохімічної підготовки (ТХП). Розроблено робочий проект пальника з ТХП і проект комплексу контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Отримані розрахункові оцінки економічної ефективності котла з модернізованими пальниками.
Ключові слова: вугілля, модернізація, нагрівання, пальник, попередня термохімічна підготовка
Посилання: 
1. Бондзик Д.Л., Дунаєвська Н.І., Кукота Ю.П. та ін. Дослідження спалювання пиловидного високозольного антрациту із застосуванням попередньої термохімічної обробки. // Новини енергетики. — 2005. — № 12. — С. 24-29.
2. Бабий В.И., Вербовецкий Э.Х., Артемьев Ю.П. Горелка с предварительной термоподготовкой угольной пыли для снижения образования оксидов азота // Теплоэнергетика. — 2000. — № 10. — С. 33-38.
3. Разработка и внедрение системы предварительного подогрева угольной пыли / В.Л. Шульман, В.А. Страхов, Б.Л. Шурпа и др. // Электрические станции. — 1995. — № 2. — С. 5-10.
4. Использование СВЧ-энергии для сжигания высокозольных антрацитов на электростанциях / П.М. Канило, Н.И. Расюк, А.В. Тымчик и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2001. — № 3. — С. 3-7.
5. Дьяков А.Ф., Карпенко Е.И., Мессерле В.Е. Плазменно-энергетические технологии и их место в теплоэнергетике // Теплоэнергетика. — 1998. — № 6. — С. 25-30.
6. Патент U 2008 14337, F 23 D 17/00. Спосіб факельного спалювання вугілля / Ю.П. Корчевой, Ю.П. Кукота, Н.І. Дунаєвська і др. Заявлено 12.12.2008.
7. Правила безпеки систем газопостачання України. — Київ, 1988.