1Яцків, ЯС, 2Харченко, ВП, 3Шокало, ВМ, 4Терещук, ОІ, 1Жаліло, ОО, 2Кондратюк, ВМ, 3Лук'янов, ОМ, 1Литвин, МО, 3Шелковєнков, ДО, 2Куценко, ОВ, 3Желанов, ОО, 3Грінченко, ОВ, 2Газнюк, МО, 2Вишнякова, ЄВ
1Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ
2Національний авіаційний університет, Київ
3Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків
4Чернігівський державний інститут економіки та управління, Чернігів
Nauka innov. 2009, 5(2):5-22
https://doi.org/10.15407/scin5.02.005
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведені результати виконання науково-технічного пілотного проекту 2007 р. впровадження в Україні сучасних супутникових технологій високоточного координатного забезпечення геодезичної зйомки, підтримки державного кадастру, землевпорядкування. Створено прототип інформаційно-вимірювальної супутникової GPS/GNSS-системи, що реалізує мережну (зональну) диференціальну VRS-корекцію похибок спостережень та надання інформаційних послуг на території регіону, що обслуговується. Проведені експериментальні випробування з використанням вимірювальної інформації мережі GPS/GNSS станцій в м. Київ (ГАО НАНУ), м. Чернігів (ЧДІЕУ), м. Прилуки Чернігівської обл. та тестових спостережень споживачів. Показано, що в зоні дії мережі станцій з міжбазовими відстанями 130-150 км досягається сантиметрова/субдециметрова точність координатних визначень (одно- та двочастотні GPS-приймачі) в режимі післясеансної обробки. При реалізації DGPS/RTK позиціювання в реальному часі споживачі можуть виконувати геодезичну RTK-зйомку (точність — 2÷5 см) в радіусі 20 км відносно найближчої базової станції.
Ключові слова: GNSS, VRS, інформація, мережа, обробка, система, точність
Посилання: 
1. Інформаційно-вимірювальна GNSS система та мережна VRS-технологія забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок у Закарпатті та Чернігівщині // Заключний звіт про виконання науково-технічного проекту. — ГАО НАНУ, грудень 2007 р. — 185 с., 4 додатки.
2. Створення та розвиток технологій віртуальних референцних GPS станцій // Заключний науково-технічний звіт (тема № 229-В, 2006-2007 рр.). — ГАО НАНУ, листопад 2007 р. — 234 с., 11 додатків.
3. Жалило А.А., Шелковенков Д.А. OCTAVA: Многофункциональный программный инструментарий обработки и анализа GPS/GNSS наблюдений // Сборник материалов XIV Международной конференции по интегрированным навигационным системам, 28— 30 мая 2007 г., С.-Петербург. — С. 319-321.
4. Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System / Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA/DO-229C, November 28, 2001.
5. Radio Technical Commission for Maritime Services, RTCM Recommended Standards for Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip), Version 1.0, RTCM Paper 200-2004/SC104-STD.
6. Weber G., Gebard H., Dettmering D. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) // "A Window on the Future of Geodesy", Proceedings of the International Association of Geodesy. IAG General Assembly, Sapporo, Japan, June-July, 2003. Series: International Association of Geodesy Symposia, Vol. 128, Sanso, F. (Ed.), 2005.