1Струтинський, РБ, Струтинська, НА, Максимюк, ОП, Платонов, МО, Бойко, ОМ, Васильченко, ОВ, Федянович, ІМ, Досенко, ВЄ, Кришталь, ОО
1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(4):38-48
https://doi.org/10.15407/scin12.04.038
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено дві інноваційні бібліотеки (413 сполук на циклосульфамідиновому ядрі та 709 сполук на ортопіримідинсульфамідиновому ядрі) нових потенційних відкривачів АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран. Експериментально показано, що принаймі десять нових оригінальних сполук проявляють властивості фармакологічних активаторів цих каналів. Сім сполук відкривають канали як саркоплазматичної, так і мітохондріальної мембран, а саме Z851154982, Z56762024, Z1269122570, Z31153162, Z45679561, Z756371174 та Z649723638. Водночас сполука Z734043408 є потужним активатором вищезгаданих каналів лише сарколемальної мембрани. Сполуки Z31197374 та Z666664306 проявляють спорідненість лише до КАТФ-каналів мітохондріального типу. Результати роботи можуть бути використані фармацевтичними компаніями та науково-дослідними інститутами.
Ключові слова: вазодилататорні ефекти, глібенкламід, КАТФ-канали, мітохондрії, нові активатори