Nauka innov. 2012, 8(5):89–98
https://doi.org/10.15407/scin8.05.089

О.А. Егорова
Региональный филиал Национального института стратегических исследований  при Президенте Украины, Ужгород

 

Влияние применения государственной поддержки на деятельность технопарков в Украине

Раздел: Мир инноваций
Язык статьи: украинский
Аннотация: Рассмотрен механизм предоставления государственной поддержки для реализации инновационных проектов технологическими парками в Украине. Определено влияние государственной политики на социально-экономические результаты деятельности технологических парков. Предложены законодательные изменения по предоставлению государственной поддержки как фактора дальнейшего повышения
Ключевые слова: технологический парк, государственная поддержка, льгота, инновация.

Полный текст (PDF)

Литература:
1. Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:. zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =493%2F2004
2. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. No. 964-IV . Голос України. - No. 134. - 22 липня 2003.
3. Програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf
4. Василенко М.Д. Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування / М.Д. Василенко . Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. пр. - Одеса: Юридична література, 2009. - Вип. 51. - С. 422-432.
5. Мазур О.А. Технологічні парки. Світовий та український досвід / О.А. Мазур, В.С. Шовкалюк. - К.: Прок-Бизнес, 2009. - 70 с.
6. Мазур О.А. Економіко-статистичний огляд діяльності Технологічного парку «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» в 2000-2010 рр. / О.А. Мазур, С.В. Пустoвойт, Л.Б. Любовна та ін. Київ, 2010. - 61 с.
7. Семиноженко В.П. Технологічні парки в Україні: перший досвід формування інноваційної економіки . Економіка України. - 2004. - No. 1. - С. 16-21.
8. Чудаєва І.Б. Фінансово-економічне забезпечення технопаркових структур / І.Б. Чудаєва. Вісник Сумського національного університету. Серія «Фінанси і кредит» 2010. No.2. [Електрон. ресурс]. - ww.nbuv.gov.ua/ portal/Chem_Biol/Vsnau/2010_2/18Chudaeva.pdf
9. Про затвердження нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0628-02
10. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 17.06.2004 р. No. 1801-IV . Урядовий кур’єр. - No. 121. -01 липня 2004.
11. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. No. 107-VI [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17
12. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. No. 835-VI [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=835-17
13. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. No. 2154-VI [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2154-17
14. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. No. 2505-IV . Урядовий кур’єр. - No. 58. -31 березня 2005.
15. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» (редакція від 31.03.2005 р.) [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14&ed=20050331
16. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» від 12.01.2006 р. No. 3333-IV . Голос України. - No. 21. - 3 лютого 2006.
17. Закон України «Податковий кодекс України» від 02.12.2010 р. No. 2755-VI . Голос України. - No. 229. - 4 грудня 2010.
18. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» від 02.12.2010 р. No. 2756-VI . Голос України. - No. 229. - 4 грудня 2010.
19. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про критерії оцінки проектів технологічних парків» від 10.07.2007 р. No. 593 [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.www.mon.gov.ua/laws/NMO_593.doc
20. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» (редакція від 16.07.1999 р.) [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14&ed=19990716