Nauka innov. 2012, 8(5):49–56
https://doi.org/10.15407/scin8.05.049

В.И. Маруха1, В.Н. Федирко2, Я.А. Середницкий1, А.Т. Пичугин2, А.Г. Лукьяненко2, М.П. Волошин1
1Государственное предприятие «Инженерный центр "Техно-Ресурc"» НАН Украины, Львов
2Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины, Львов

 

Разработка двокомпонентних полимерных материалов «холодного» твердения и внедрение их в промышленное производство

Раздел: Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины
Язык статьи: украинский
Аннотация: На основе научно-технической экспертизы зарубежных производств полимерных инъекционных материалов для ремонтно-восстановительных работ разработаны рецептуры двукомпонентных полиуретановых, полиуретаново-кремнийорганических и пенополиуретаново-кремний-органических композиций «холодного» отверждения и освоено их опытно-промышленное производство. Проведены испытания и внедрение полимерных инъекционных материалов в процессах восстановления поврежденных трещинами бетонных и железобетонных конструкций и сооружений топливно-энергетического комплекса Украины.
Ключевые слова: железобетон, конструкция, трещина, повреждение, полиуретановый материал, инъекция, восстановление, прочность.

Полный текст (PDF)

Литература:
1. Маруха В.І., Середницький Я.А., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування .Наука та інновації. - 2007. - Т. 3, No. 5. - С. 55-62.
2. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Механіка руйнування та міцність матеріалів. Довідниковий посібник / ред. В.В. Панасюк. Том 12: Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації . Львів: Сполом. - 2009. - 261 с.
3. Кривошеєв П.І., СлюсаренкоЮ.С., Любченко І.Г. Постановка проблеми визначення ресурсу об’єктів будівництва . Збірник наукових статей «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин». - К.: Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2009. - С. 532-537.
4. Рекламний проспект фірми «Вебак» (Німеччина). - Варшава, 2006. - 40 с.
5. Рекламний проспект фірми «МС-Баухеміе» (Німеччина). - Берлін, 2007. - 54 с. (англ.).
6. Czarnecki L. Naprava і ochrona konstrukcji betonowych / L. Czarnecki, P. Emmons. - Kraków: Polski Cement, 2002. - 434 s.
7. Маруха В.І., Середницький Я.А., Піддубний В.К. Удосконалені поліуретанові та поліепоксидні ін’єкційні матеріали для відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд . Міжвідомчий науково-техн. збірник «Будівельні конструкції». - 2009. -Вип. 72. - С. 465-470.
8. Ласковенко Н.М., Лемешко В.М., Трегуб С.О., Дьякова А.М. Розгалужені кремнійорганічні реакційноздатні олігомери з підвищеним вмістом силоксанових угруповань .Полімерний журнал. - 2005. - No. 2. - С. 102-105.
9. Кузнецова В.П., Ласковенко Н.М., Омельченко С.И. Органо-неорганические полимеры, синтез и свойства .Композиційні полімерні матеріали. - 2000. - No. 2. -С. 87-91.
10. Kozak A. Influence of Weathering Factors on Durability of Polymeric Coatings Used for Concrete Protection Practice . European Symposium on Polymers in Sustai nable Construction. - 2011, September. - War saw, Po land. - P. 164-170.