Nauka innov. 2005, 1(5):150-166
https://doi.org/10.15407/scin1.05.150

Е. П. Пистун1, С. А. Чеховский2, О. Е. Середюк2, Н. И. Гончарук3
1 Национальный университет "Львовская политехника", Львов
2 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск
3 НАК "Нафтогаз Украины", Киев

 

Научные основы создания нормативной и технической базы контроля рационального использования природного газа

Раздел: Инновации при добыче и транспортировке природного газа
Язык статьи: Украинский
Аннотация: Проведен анализ причин, влияющих на возникновение потерь природного газа, и предложен комплекс мероприятий, направленных на их минимизацию. Описаны проблемы нормативного и технического обеспечения учета газа, а также рассмотрены организационные мероприятия рационального его использования.
Ключевые слова: природный газ, контроль, нормативная база.

Полный текст (PDF)

Литература:
1. Гончарук М. І. Чеховський С. А., Середюк О. Є. Раціональне використання природного газу як одна із складових збереження його ресурсів // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 2. – С. 3–10.
2. Пістун Є. П. Облік та економія природного газу // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 2. – С. 43–47.
3. Пистун Е. П., Крук И. С. Расчет оптимальных по точности измерения стандартных сужающих устройств на ЭЦВМ. – Измерительная техника, 1980, №11. – С. 48–49.
4. Пістун Є. П., Дубіль Р. Я., Матіко Ф. Д. Розширення діапазону вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія", Випуск 58, Львів, 2001. – С. 143–147.
5. Середюк О. Є., Чайковський Р. Г., Ястремський В. М., Мік І. В. Портативний пристрій для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання: Матеріали наук.-технічної конф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м.Івано-Франківськ, 3–6 грудня 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 100–103.
6. Середюк О. Є, Лісевич Т. І., Прудніков Б. І., Федоришин Я. С. Повірка побутових лічильників газу під час експлуатації // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – № 3. – С. 89–91.
7. Вимірювання витрати та кількості газу: Довідник /М. П. Андріїшин, С. О. Канєвський, О. М. Карпаш, Я. С. Марчук, І. С. Петришин, А. А. Руднік, О. Є. Середюк, С. А. Чеховський. – Івано-Франківськ: ПП "Сімик", 2004. – 160 с.
8. Деклараційний пат. 54316 А Україна, МКВ G01F25/00. Повірочна установка / І. С. Петришин, О. Є. Середюк (Україна). – №2002076003; Заявл. 19.07.02; Опубл. 17.02.03. – 3 с.
9. Пістун Є. П. Облік енергоносіїв в Україні таки треба ставити на вищий рівень. Дзеркало тижня, № 15–16 (543–544) від 23 квітня 2005 року, с. 11.
10. Державний спеціальний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу /І. С. Бродин, І. С. Петришин, А. Г. Бестелесний, П. І. Дикий // Український метрологічний журнал. – 1997. – № 3. – С. 31–34.
11. ДСТУ 3607-97. Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань.
12. Гордюхин А. И., Гордюхин Ю. А. Измерение расхода и количества газа и его учет.– Л.: Недра, 1987. – 213 с.
13. Інструкція щодо обслуговування та експрес-контролю побутових лічильників газу, які знаходяться в експлуатації. – Київ, 1996. –19 с.